Digital Storytelling Workshop

In de workshop Digital Storytelling worden deelnemers uitgedaagd om met behulp van multimedia een autobiografisch verhaal te vertellen. Deze verhalen worden vormgegeven in een ‘Digital Story’, waarbij een ‘narrative’ wordt ingesproken die wordt geïllustreerd door foto- (en eventueel film-) materiaal en muziek.

Het maken van een Digital Story is een creatief proces dat het beste wordt gefaciliteerd in een groep. De ervaring leert dat dit proces doorgaans een diepgaand effect heeft op de deelnemers en op de dynamiek van de groep. De workshop Digital Storytelling leent zich daarom bij uitstek voor persoonlijke reflectie, teambuilding en het begeleiden van veranderprocessen.

Afhankelijk van de behoefte, context en leerdoelen, zijn er verschillende toepassingen voor de workshop Digital Storytelling:

Persoonlijke Reflectie
Een digital story maken is een creatieve, praktische manier om te reflecteren op de eigen persoon, waar je voor staat en hoe je bijvoorbeeld omgaat met dillema’s en belangrijke beslissingen. Dit maakt het uitermate geschikt als instrument om een leertraject te verankeren.

Teambuilding
Wanneer deelnemers hun eigen digital story schrijven in de context van teambuilding, biedt dat ruimte voor individuele creativiteit, eigenheid en verdieping. Maar tegelijk wordt ook de kracht en diversiteit van het team aangesproken en zichtbaar gemaakt, waardoor er ruimte ontstaat voor nieuwe mogelijkheden tot samenwerking.

Transformatie en Groei
Een digital story maken is een krachtige en reflectieve manier om een transformatieproces concreet en toegankelijk te maken. Als onderdeel van een leiderschaps-ontwikkeltraject kan digital storytelling helpen om individuele ontwikkelthema’s te verdiepen en een unieke expressie te geven.

Loopbaanvragen
Belangrijke vragen en keuzes in het kader van een loopbaantraject worden door het maken van een digital story in een context geplaatst die deelnemers helpt om patronen te herkennen en verbanden te leggen, waardoor er nieuwe inzichten kunnen ontstaan over wat men daadwerkelijk wil.

Onderdeel van een Outplacementtraject
Verandering van werkkring kan erg lastig zijn, zeker als het onvrijwillig is. Onzekerheid en allerlei vragen dienen zich aan, die een behoorlijke impact kunnen hebben op hoe iemand naar zichzelf en de eigen toekomst kijkt. Het maken van een digital story biedt deelnemers een creatieve, praktische ondersteuning bij het loslaten van de huidige werksituatie, en het helpt bij het vertalen van het eigen potentieel en de opgedane ervaring naar een nieuw, zinvol toekomstperspectief.

Nieuwsgierig geworden? Ik kom graag bij je langs om de mogelijkheden te bespreken bij een kop koffie.

 

Wil je nog meer een indruk van wat een Digital Storytelling Workshop inhoudt, bekijk dan deze documentaire over Digital Storytelling & Forensic Nurses: